Informacije

Brojevi računa:

UNICREDIT BANK: 3381402200200368

RAIFFESINE BANK: 1610200024510058

Statut poduzeća možete pogledati ovdje: statut

Cjenik usluga Komunalnog poduzeća Grude možete preuzeti ovdje: Cijenik 2023

Poziv za dostavu ponuda za nabavu odvjetničkih usluga 09.11.2021. Poziv

Pravilnik o provođenju postupka izravnog sporazuma: Pravilnik

Obrazac o realizacije ugovora: OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA KOMUNALNO

Plan javnih nabava za 2022. – PJN2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom postupku nabave interventnih radova za održavanje vodovodne mreže JP KOMUNALNO d.o.o. Grude ODLUKA INTERVENTNI RADOVI

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom postupku nabave usluga održavanja automobila ODLUKA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom postupku nabave odvjetničkih usluga – Odluka odvjetničke

Odluka o dopunama i izmjenama plana javnih nabavki za 2022: Odluka

Odluka o dopunama i izmjenama plana javnih nabavki za 2022 od 04.10.2022. : Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom postupku nabavke crpki za vodu prema programu eksploatacije bušotina BGr-7 i BGr8 u vodocrpilištu Grudsko Vrilo: ODLUKA O IZBORU

Privremeni plan javnih nabava od 01.01.2023. do 31.03.2023. – PRIVREMENI PLAN JN

Plan javnih nabavki za 2023. godinu – PLAN JAVNIH NABAVKI 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabave vodomaterijala – Odluka o izboru – vodomaterijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabave goriva i maziva Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Nabava uređaja za akustičnu detekciju kvarova Odluka o izboru

Financijsko izvješće za 2022. godinu: ANEKS DOD. RAČ. IZVJ. 22 BILANS STANJA 22 BILANS USPJEHA 22 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 22