Kontakti

Adresa: Republike Hrvatske 15a, 88340 Grude

Tel: 039/662 142  Fax: 039/662 202

e-mail: komunalno_grude@tel.net.ba

_________________________________________________________________

UPRAVA:

Ravnatelj: Vjekoslav Filipović

_________________________________________________________________

NADZORNI ODBOR:

Nikica Tomas  – predsjednik

Viktor Vukoja – član

Sanja Marić – član

ODBOR ZA REVIZIJU:

Ante Bušić – predsjednik

Vesna Boban – član

Tonka Mikulić – član