Prijava kvara

vaše prijave kvarova možete javiti na svaki dan od ponedjeljka do petka (07:00-15:30) na broj: 039/662-142