NASLOVNA

OBAVIJEST O REDUKCIJI: BORAJNA-CEROV DOLAC;15.07.2024.

Zbog povećane potrošnje vode i razdoblja suše u ovo vrijeme godine JP „KOMUNALNO“  d.o.o. Grude prinuđeno je uvesti redukciju vode u trajanju od 24 sata.

Kako bi isporučili vodu korisnicima u višim zonama (Marića strana, Stočić, Bilići te područje oko kamenoloma). Redukcija se odnosi na potrošače s područja Borajne, Cerova Doca koji se nalaze ispod skretanja za Cerov Dolac i Borajnu.

Redukcija će trajati 24 sata odnosno od 11:30 h do 11:30 h narednog dana.

Navedena redukcija će se raditi svako 3 dana do normalizacije potrošnje vode, dakle po potrebi na datume: 15.07.2024., 18.07.2024., 21.07.2024. itd…

Ovim putem također molimo sve korisnike vodoopskrbnog sustav da se solidarno ponašaju i racionalno koriste vodu.

Molimo korisnike za razumijevanje!

                                                                                                        UPRAVA

OBAVIJEST O REDUKCIJI: LEDINAC-MEDOVIĆI; 15.07.2024.

Zbog povećane potrošnje vode i razdoblja suše u ovo vrijeme godine JP „KOMUNALNO“  d.o.o. Grude prinuđeno je uvesti redukciju vode  za područje Ledinca i Medovića kako bi svi potrošači imali vodu.


Redukcija će trajati od 12:00 h dana 15.07.2024. godine do 12:00 h narednog dana 16.07.2024. godine, te će se ponavljati svaki drugi dan dok se ne normalizira potrošnja.

Ledinac se zatvara 15.07.2024. godine u 12:00 h.

Na dane kad je Ledinac zatvoren u razdoblju od 24 sata potrošači sa vodospreme Medovići će imati vodu.

Ovim putem također molimo sve korisnike vodoopskrbnog sustav da se solidarno ponašaju i racionalno koriste vodu.

Molimo korisnike za razumijevanje!

                                                                                               UPRAVA

OBAVIJEST O REDUKCIJI RUŽIĆI 15.07.2024.

Zbog povećane potrošnje vode i razdoblja suše u ovo vrijeme godine JP „KOMUNALNO“  d.o.o. Grude prinuđeno je uvesti redukciju vode za dio Ružića.

Redukcija će se provoditi po sljedećem rasporedu:

-15.07. 2024. godine od 11:00 h do 11:00 h narednog dana vodu će imati  potrošači između bazena „Ljiljkuša“ i bazena „Ćilkići“

-16.07.2024. godine od 11:00 h do 11:00 h narednog dana vodu će imati područje iznad bazena „Ćilkići“

– 17.07.2024. godine od 11:00h do 11:00h narednog dana vodu će imati potrošači koji se snabdijevaju sa bazena „Ljiljkuša“.

Ovim putem također molimo sve korisnike vodoopskrbnog sustav da se solidarno ponašaju i racionalno koriste vodu.

Molimo korisnike za razumijevanje!

                                                                     UPRAVA

OBAVIJEST O REDUKCIJI RUŽIĆI 08.07.2024.

Redukcija snabdijevanja vodom na dijelu Ružića se provodi kako bi u vrijeme prevelike potrošnje svi potrošači mogli imati vodu barem svaki drugi dan.

Dan 08.07.2024. vodosprema Ćilkići se zatvara u 11:00 kako bi vodu imali potrošači iznad navedene vodospreme.

Dan 09.07.2024. vodosprema Ćilkići se otvara u 11.00 kako bi vodu imali dijelovi ispod vodospreme Ćilkići odnosno područje oko crkve sv. Ivana Krstitelja.

Radnim danima se ovaj redosljed zatvranja i otvaranja vodospreme Ćilkići ponavlja od 11:00 do 11:00 narednog dana dok je vikendom sve otovreno i  nema redukcije tako da u tom razdoblju pojedini potrošači ne mogu imati redovito snabdijevanje vodom. Molimo korisnike na racionalnu potrošnju kako se redukcije ne bi trebale provoditi i svi korisnici mogli imati uredno snabdijevanje vodom.

OBAVIJEST O REDUKCIJI: BORAJNA  I DIO CEROVA DOCA NA DANE 25.06.2024. i 29.06.2024.

Zbog prevelike potrošnje vode u nižim zonama primorani smo uraditi redukciju u trajanju 12 sati.
kako bi isporučili vodu korisnicima u višim zonama ( Marića strana, Stočić, Bilići te područje oko kamenoloma).
Redukcija se odnosi na potrošače s područja Borajne, Cerova Doca koji se nalaze ispod skretanja
za C.Dolac i Borajnu.
Redukcija će na navedene dane trajati 12 sati odnosno od 08:00 do 20:00 h.

Navedena redukcija ce se raditi svaki 4 dan do normalizacije potrošnje dakle po potrebi na datume: 25.06.2024., 29.06.2024., 03.07.2024., 07.07.2024. itd

Molimo korisnike za razumijevanje!

OBAVIJEST O REDUKCIJI LEDINAC-MEDOVIĆI 24.06.2024.

Zbog prevelike potrošnje na transportnom cijevovodu do krajnjih potrošača na Medovićima trenutno voda ne može stići, zbog toga potrebno je na 24 sata zatvoriti ogranak koji vodom snabdijeva Ledinac kako bi voda moglu stići do njih odnosno u vodospremu Medovići. Redukcija će trajati od 12:00 dana (24.06.2024.) do 12:00 narednog dana (25.06.2024.)

Ovaj režim će se ponavljati svaki drugi dan dok se ne normalizira potrošnja.

Ledinac će dakle biti zatvaran na datume: 24, 26, 28,30 itd srpnja u periodima od 12:00 do 12:00 drugog dana.

Na dane kad je Ledinac zatvoren u razdoblju od 24 sata potrošači sa vodospreme Medovići će imati vodu.

Molimo korisnike na razumijevanje!

UPRAVA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 19.06.2024.

Na temelju Odluke br. K01-233/24 Uprave Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Grude, od
03. lipnja 2024. godine, Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA

1. Predmet natječaja
Vozilo – teretno vozilo, marke Volkswagen Caddy , BB Furgon, godina
proizvodnje 1996., broj šasije WV1ZZZ9KZTR508525, diesel, boja zelena
Početna cijena: 1.500,00 KM (sa PDV-om).

2. Opći uvjeti
Vozilo koje je predmet natječaja prodaje se po sistemu „viđeno-kupljeno“ (bez
uvažavanja naknadnih reklamacija).
Za vozilo koje je predmet natječaja dostavlja se posebna ponuda. (Zajedničke ponude
neće se razmatrati).
Pravo sudjelovanja u postupku javnog natječaja imaju sve fizičke i pravne osobe s
teritorija Bosne i Hercegovine.
Nakon što izabrani ponuđač dobije obavijest o prihvaćanju ponude, Kupac je
obavezan isti dan sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila, te uplatiti ugovorenu cijenu u
roku od 3 dana od dana potpisa ugovora. Ukoliko ne plati ugovorenu cijenu u
dogovorenom roku, smatra se da odustaje od ugovora.
Kupac je dužan u roku od 3 dana od uplate odvesti vozilo sa lokacije prodavatelja.
Sve troškove u svezi s kupljenim vozilom snosi kupac.
Vozilo se može pregledati 21., 24 i 25. lipnja 2024. godine u vremenu od 11.30h do
14.00h uz prethodnu najavu na broj mobitela 063/267-017 (g. Ivica Mikulić).
3. Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati
– Podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMB, adresu i broj
telefona, broj tekućeg računa)
– Podatke o pravnoj osobi (naziv, adresa i broj telefona, broj poslovnog računa i
fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ili Rješenje drugog nadležnog tijela za
djelatnost koju obavlja – ne starije od 3 mjeseca)

– Iznos ponuđene kupoprodajne cijene izražen u konvertibilnim markama koji ne može
biti manji od iznosa početne cijene
– Ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja, a ukoliko se radi o pravnoj osobi
mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.
U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je prije
predao ponudu.
J.P. Komunalno zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti
sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema
ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke.
4. Rok za dostavu ponuda
Rok za dostavu ponude je srijeda, 26. lipnja do 12:00h.
Ponude se dostavljaju na adresu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Grude, Republike Hrvatske 15a,
88340 Grude, – Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje vozila s naznakom „Ponuda za
natječaj za prodaju vozila – ne otvarati“.
Otvaranje ponuda će biti u srijedu, 26. lipnja 2024. godine u 12:30h.
Svi ponuditelji biti će obavješteni o rezultatima natječaja u što kraćem roku.

JP „Komunalno“ d.o.o. Grude
Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje vozila
Predsjednik
Marko Marić

OBAVIJEST 31.05.2024.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da se danas 31.05.2024. zbog tehničkih poteškoća neće vršiti sakupljanje komunalnog otpada u Ružićima, Poganoj Vlaci, Pezerima kao što je bilo najavljeno, nego će se isti sakupljati u ponedjeljak 03.06.2024. godine

Molimo korisnike da se prilagode navedenom terminu.

Uprava

 

OBAVIJEST 28.05.2024.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da se u četvrtak 30.05.2024. na blagdan Tijelova neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada, nego će se isti sakupljati u petak 31.05.2024. godine

Molimo korisnike da se prilagode navedenom terminu.

Uprava

 

 

OBAVIJEST -24.05.2024.

Obaviještavamo korisnike vode s javnog vodovoda da će zbog neodgodivog kvara na glavnoj cijevi u Sovićima doći do nestanka vode u razdoblju od 08:30 do 14:00. Područje na kojemu će nestati vode je od Grudskog Vrila do Gorice. Ukoliko se kvar napravi ranije od očekivanog i voda će biti puštena prije predviđene satnice.

Molimo korisnike za razumijevanje!

Uprava

OBAVIJEST 21.12.2023.

 

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se zbog nadolazećih blagdana  u ponedjeljak 25.12.2023.  i utorak 26.12.2023. neće vršiti redovno sakupljanje komunalnog otpada. Otpad koji je trebao biti vožen u ponedjeljak sakupljati će se u  srijedu 27.12.2023., a otpad koji je trebao biti vožen u utorak sakupljati će se u četvrtak 28.12.2023.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu, te Vam želimo sretne blagdane.

S  poštovanjem.

 UPRAVA

OBAVIJEST 08.11.2023.

vodaObavješćuju se korisnici vode s Javnog vodovoda Grude da je zbog velikih količina padalina došlo do blagog zamućenja vode te se preporučuje prokuhavanje iste prije konzumiranja. Ova obavijest ima preventivni karakter.

Hvala na razumijevanju

 

OBAVIJEST 30.10.2023.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se korisnici usluga odvoza komunalnog otpada da će se zbog nadolazećih blagdana odvoz komunalnog otpada koji se po rasporedu trebao odvoziti u srijedu 01.11.2023. odvoziti u petak 03.11.2023. godine.

Ostale dane u tjednu odvoz komunalnog otpada će se vršiti po ustaljenom rasporedu.

Molimo korisnike za razumijevanje

Uprava

 

 

OBAVIJEST 06.10.2023.

Dana 05.10. oko 01:00 u noći došlo je do prestanka rada dvije od ukupno četri podvodne crke u vodocrpilištu Grudsko vrilo. Zbog toga došlo je u nekim dijelovima općine do nestanka vode.

U međuvremenu je zamijenjena jedna od dvije crpke koje su prestale raditi, dok se na zamijeni druge u ovim trenucima radi. Već sa zamjenom jedne stigli smo na 90% potrebnih kapaciteta vode u ovom periodu godine i sustav se laganao stabilizira.

Sve glasine o velikom puknuću i nestanku vode u narednom periodu su neistina te plod mašte.

Mjesta panici i širenju iste zaista nema.

Ovim putem se ispričavamo ljudima koji su u ovom periodu imali neredovito snabdijevanje vodom te se zahvaljujemo na razumijevanju!

UPRAVA

POSTUPAK DIREKTNE PRODAJE VOZILA 08.09.2023.

Na temelju Odluke broj. K01-327/23 Uprave javnog poduzeća KOMUNALNO d.o.o. Grude od 08.09.2023.  Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila provodi postupak direktne prodaje vozila-

Postupak možete preuzeti ovdje: direktna prodaja

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 24.08.2023.

Na temelju Odluke broj. K01-470/23 Uprave javnog poduzeća KOMUNALNO d.o.o. Grude od 07.08.2023.  Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje drugi put: JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA

Natječaj možete preuzeti  ovdje: natječaj za prodaju II

OBAVIJEST 11.08.2023.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se građani općine Grude, da se zbog blagdana Velike Gospe u utorak 15.8.2023. neće vršiti odvoz komunalnog otpada. Otpad koji je trebao biti vožen u utorak sakupljati će se u  četvrtak 17.08.2023.

Molimo korisnike za razumijevanje

Uprava

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 07.08.2023.

Na temelju Odluke broj. K01-470/23 Uprave javnog poduzeća KOMUNALNO d.o.o. Grude od 07.08.2023.  Povjerenstvo za provođenje prodaje vozila raspisuje: JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA

Natječaj možete preuzeti  ovdje: natječaj za prodaju vozila

OBAVIJEST O REDUKCIJI: BORAJNA  I DIO CEROVA DOCA PETAK 28.07.2023.

Zbog prevelike potrošnje vode u nižim zonama primorani smo uraditi redukciju u trajanju 12 sati.
kako bi isporučili vodu korisnicima u višim zonama ( Marića strana, Stočić, Bilići te područje oko kamenoloma).
Redukcija se odnosi na potrošače s područja Borajne, Cerova Doca koji se nalaze ispod skretanja
za C.Dolac i Borajnu.
Redukcija će trajati 12 sati donosno od 08:00 h petak 28.07.2023. do 20:00 h. 28.07.2023. petak.

Molimo korisnike za razumijevanje!

OBAVIJEST O REDUKCIJI LEDINAC-MEDOVIĆI 12.07.2023.

Zbog prevelike potrošnje na transportnom cijevovodu do krajnjih potrošača na Medovićima trenutno voda ne može stići, zbog toga potrebno je na 24 sata zatvoriti ogranak koji vodom snabdijeva Ledinac kako bi voda moglu stići do njih odnosno u vodospremu Medovići. Redukcija će trajati od 12:00 dana (13.07.2023.) do 12:00 narednog dana (14.07.2023.)

Ovaj režim će se ponavljati svaki drugi dan dok se ne normalizira potrošnja.

Ledinac će dakle biti zatvaran na datume: 13, 15, 17, 19 itd srpnja u periodima od 12:00 do 12:00 drugog dana.

Na dane kad je Ledinac zatvoren u razdoblju od 24 sata potrošači sa vodospreme Medovići će imati vodu.

Molimo korisnike na razumijevanje!

UPRAVA

OBAVIJEST 06.06.2023.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se zbog blagdana Tijelova 08.06.2023. godine, odvoz komunalnog otpada koji se inače po rasporedu odvozi četvrtkom, odvoziti u srijedu 07.06.2023. godine.

Odvoz komunalnog otpada za ostale dane će se vršiti po ustaljenom rasporedu.

Molimo korisnike za razumijevanje

Uprava

OBAVIJEST 22.05.2023.

Dana 11.Svibnja 2023. godine kod Osnovne Škole
u Grudama postavljen je spremnik za odvojeno
prikupljanje tekstila.
U spremnik možete odvojiti odjeću, obuću i kućni
tekstil.
Recikliranjem korištene odjeće, i ostalih tekstilnih
proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za
proizvodnju novih proizvoda.
Recikliranjem tekstila smanjujemo količinu otpada
na odlagalištima,manje se onečišćuje okoliš i štedi
se energija.
Razvrstajmo otpad i reciklirajmo!

OBAVIJEST 14.05.2023.

U noći sa 14.05. došlo je do pucanja glavne vodovodne cijevi u ulici Hrvatskih branitelja. Zbog složenosti kvara ne možemo sa sigurnošću garantirati vrijeme popravka istog. Dežurna ekipa krenula je sa radovima nužnim za popravak iste. Na područjima gdje nema vode vatrogasna vozila će obilaziti i dostavljati vodu za piće svako 2 sata te je korisnici mogu natočiti.  U ulici Dr.Franje Tuđmana (iza zgrada i preko puta srednje škole) biti će postavljeni spremnici sa tehničkom vodom koja nije za piće ali može se koristiti za ostale namjene.

Molimo korisnike za razumijevanje.

Uprava

OBAVIJEST 28.04.2023.

Obavještavaju se građani na području općine Grude, da će se zbog predstojećeg
praznika odvoz komunalnog otpada vršiti prema slijedećem redu:
U ponedjeljak 01. svibnja neće se vršiti odvoz komunalnog otpada
U utorak će se odvoziti otpad svih dijelova po uobičajenom rasporedu kao i dio
Gruda- Gornja zaobilaznica koja se uobičajeno vozi ponedjeljkom.
U srijedu će se pored uobičajenog odvoza odvoziti i Medovići, Višnjica, Ledinac,
Podledinac, Dragićina i Brzice koji su po uobičajenom odvozu na rasporedu za
ponedjeljak.
Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 25.04.2023.

Javno poduzeće „Komunalno„ d.o.o Grude ovih dana kreće s isključenjima potrošača
vodoopskrbnog sustava koji nisu izmirili svoja dugovanja ili sklopili sporazum o obročnoj
otplati.
JP Komunalno d.o.o. Grude je u proteklih godinu dana više puta nesavjesnim i
neodgovornim potrošačima slalo Opomene za izmirenje duga i mogućnost dogovora
(sklapanja sporazuma).
Ovom prilikom, još jednom molimo sve one potrošače koji nisu izmirili svoja dugovanja za
vodoopskrbne usluge, da to učine čim prije, ili da što prije dođu u prostorije JP Komunalno
d.o.o. Grude, radi postizanja dogovora o načinu otplate dugovanja (sklapanja sporazuma),
na obostrano zadovoljstvo.
U protivnom JP Komunalno d.o.o. Grude će biti primorano isključiti sve one potrošače iz
vodoopskrbnog sustava koji to nisu učinili, po potrebi i uz suradnju s nadležnom
inspekcijskom službom i policijom.

JP Komunalno d.o.o. Grude

OBAVIJEST 05.04.2023.

Obavještavaju se građani na području općine Grude, da će se zbog predstojećih
blagdana odvoz komunalnog otpada vršiti prema slijedećem redu:
U petak 7. travnja komunalni otpad će se odvoziti prema uobičajenom rasporedu
U ponedjeljak 10. travnja neće se vršiti odvoz komunalnog otpada
U utorak će se odvoziti otpad svih dijelova po uobičajenom rasporedu kao i dio
Gruda- Gornja zaobilaznica koja se uobičajeno vozi ponedjeljkom.
U srijedu će se pored uobičajenog odvoza odvoziti i Medovići, Višnjica, Ledinac,
Podledinac, Dragićina i Brzice koji su po uobičajenom odvozu na rasporedu za
ponedjeljak.
Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 28.02.2023.

vodaObavješćuju se korisnici vode s Javnog vodovoda Grude da je zbog velikih količina padalina došlo do blagog zamućenja vode te se preporučuje prokuhavanje iste prije konzumiranja. Ova obavijest ima preventivni karakter.

Hvala na razumijevanju

 

OBAVIJEST 06. 01.2023.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1

Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u petak 06. 01. 2023. neće vršiti redovno sakupljanje komunalnog otpada, već će se isti odvoziti u subotu 07.01.2023.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

S poštovanjem.

Uprava

OBAVIJEST 23.12.2022.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se građani općine Grude, da se u ponedjeljak 26.12.2022.  neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada, već će se isti odvoziti u utorak 27.12.2022.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

S poštovanjem,

Uprava

OBAVIJEST 07.12.2022.

vodaObavješćuju se korisnici vode s Javnog vodovoda Grude da je zbog velikih količina padalina došlo do blagog zamućenja vode te se preporučuje prokuhavanje iste prije konzumiranja. Ova obavijest ima preventivni karakter.

Hvala na razumijevanju

OBAVIJEST 26.10.2022.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se građani općine Grude, da se u utorak 01.11.2022. na blagdan Svih Svetih neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada, već će se otkapd koji se trebao sakupljati u utorak sakupljati u slijedećim terminima:

Grude će se odvoziti u ponedjeljak 31.10.2022., a potez od Pocrta do Grudskog Vrila u srijedu 02.11.2022.

Napominjemo da će se ponedjeljak 31.10.2022. i srijeda 02.11.2022. vršiti sakupljanje otapada po uobčajenom terminu.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

S poštovanjem,

Uprava

OBAVIJEST 12.08.2022.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se građani općine Grude, da se zbog blagdana Velike Gospe neće vršiti odvoz komunalnog otpada u ponedjeljak 15.08.2022. Otpad koji se trebao odvoziti u ponedjeljak, sakupljati će se u srijedu 17.08.2022.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

S poštovanjem,

Uprava

OBAVIJEST O REDUKCIJI RUŽIĆI 27.07.2022.

Redukcija snabdijevanja vodom na dijelu Ružića se provodi kako bi u vrijeme prevelike potrošnje svi potrošači mogli imati vodu barem svaki drugi dan.

Dan 27.07.2022. vodosprema Liljkuša se zatvara u 12:00 kako bi vodu imali potrošači iznad vodospreme odnosno Police, Nerabići, Nikići

Dan 28.07.2022. vodosprema Liljkuša se otvara u 12.00 kako bi vodu imali dijelovi ispod vodospreme Liljkuša odnosno područje oko crkve sv. Ivana Krstitelja.

Radnim danima se ovaj redosljed zatvranja i otvaranja vodospreme Liljkuša ponavlja od 12:00 do 12:00 narednog dana dok je vikendom sve otovreno i  nema redukcije tako da u tom razdoblju pojedini potrošači ne mogu imati redovito snabdijevanje vodom. Molimo korisnike na racionalnu potrošnju kako se redukcije ne bi trebale provoditi i svi korisnici mogli imati uredno snabdijevanje vodom.

Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O REDUKCIJI: BORAJNA  I DIO CEROVA DOCA 21.07.2022.

Zbog prevelike potrošnje vode u nižim zonama primorani smo uraditi redukciju u trajanju 24 sata
kako bi isporučili vodu korisnicima u višim zonama ( Marića strana, Stočić, Bilići).
Redukcija se odnosi na potrošače s područja Borajne, Cerova Doca koji se nalaze ispod skretanja
za industrijsku zonu.
Redukcija će trajati od 12:00 h četvrtak 21.07.2022. do 12 h narednog dana (22.07.2022.).

Molimo korisnike za razumijevanje!

OBAVIJEST O REDUKCIJI LEDINAC 18.07.2022.

Zbog prevelike potrošnje na transportnom cijevovodu do krajnjih potrošača na Medovićima trenutno voda ne može stići, zbog toga potrebno je na 24 sata zatvoriti ogranak koji vodom snabdijeva Ledinac kako bi voda moglu stići do njih odnosno u vodospremu Medovići. Redukcija će trajati od 12:00 do 12:00 narednog dana (18.07.2022.)

Ovaj režim će se ponavljati svaki drugi dan dok se ne normalizira potrošnja.

Ledinac će dakle biti zatvaran na datume: 18, 20, 22, 24 itd srpnja u periodima od 12:00 do 12:00 drugog dana.

Na dane kad je Ledinac zatvoren u razdoblju od 24 sata potrošači sa vodospreme Medovići će imati vodu.

Molimo korisnike na razumijevanje!

UPRAVA

NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 30.06.2022.

JP KOMUNALNO d.o.o. prodaje neispravno i odjavljeno vozilo FORD TRANSIT 2011. godina

Sve detalje natječaja možete preuzeti ovdje

OBAVIJEST O REDUKCIJI LEDINAC 07.06.2022.

Zbog prevelike potrošnje na transportnom cijevovodu do krajnjih potrošača na Medovićima trenutno voda ne može stići, zbog toga potrebno je na 24 sata zatvoriti ogranak koji vodom snabdijeva Ledinac kako bi voda moglu stići do njih. Redukcija će trajati od 12:00 do 12:00 narednog dana (08.06.2022.)

Molimo korisnike na razumijevanje!

UPRAVA

OBAVIJEST O REDUKCIJI RUŽIĆI 03.06.2022.

Redukcija snabdijevanja vodom na dijelu Ružića se provodi kako bi u vrijeme prevelike potrošnje svi potrošači mogli imati vodu barem svaki drugi dan.

Dan 03.06.2022. vodosprema Liljkuša se zatvara u 12:00 kako bi vodu imali potrošači iznad vodospreme odnosno Police, Nerabići, Nikići

Dan 04.06.2022. vodosprema Liljkuša se otvara u 12.00 kako bi vodu imali dijelovi ispod vodospreme Liljkuša odnosno područje oko crkve sv. Ivana Krstitelja.

Radnim danima se ovaj redosljed zatvranja i otvaranja vodospreme Liljkuša ponavlja od 12:00 do 12:00 narednog dana dok je vikendom sve otovreno i  nema redukcije tako da u tom razdoblju pojedini potrošači ne mogu imati redovito snabdijevanje vodom. Molimo korisnike na racionalnu potrošnju kako se redukcije ne bi trebale provoditi i svi korisnici mogli imati uredno snabdijevanje vodom.

Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O REDUKCIJI BORAJNA 03.06.2022.

Zbog prevelike potrošnje na transportnom cijevovodu do krajnjih potrošača u Tihaljini i u području oko kamenoloma trenutno voda ne može stići, zbog toga potrebno je na 24 sata zatvoriti ogranak koji vodom snabdijeva Borajnu te dio Cerova doca kako bi voda moglu stići do njih. Redukcija će trajati od 12:00 do 12:00 narednog dana (04.06.2022.)

NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 02.06.2022.

JP KOMUNALNO d.o.o. prodaje neispravno i odjavljeno vozilo FORD TRANSIT 2011. godina

Sve detalje natječaja možete preuzeti Javni natječaj

OBAVIJEST 27.05.2022. 

Obavještavamo korisnike na području Tihaljine koji koriste vodu s javnog vodovoda Grude da će od dana 27. svibnja 2022. godine od 12:00h do 28. svibnja 2022. godine biti obustavljena isporuka vode za naselje Ančići kako bi voda mogla biti isporučena naselju Grad-Zidine.

Molimo korisnike za razumijevanje.

UPRAVA

OBAVIJEST 26.05.2022.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike općine Grude kojima se komunalni otpad po rasporedu trebao odvoziti u ponedjeljak 30. svibnja 2022.  da će se isti kupiti sutra odnosno u utorak 31. svibnja 2022. Komunalni otpad koji se trebao prikupljati u utorak 31. svibnja će se kupiti po redovitom rasporedu.

 

 

UPRAVA

OBAVIJEST 05.04.2022.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike općine Grude kojima se komunalni otpad po rasporedu trebao odvoziti u utorak 05. travnja 2022.  da će se isti kupiti sutra odnosno u srijedu 06. travnja 2022. Komunalni otpad koji se trebao prikupljati u srijedu 06. travnja će se kupiti po redovitom rasporedu.

 

 

UPRAVA

 

JAVNI POZIV za dodjelu kompostera za zbrinjavanje kućnog otpada 16.03.2022.

Javni poziv za dodjelu:  JAVNI POZIV DODJELA KOMPOSTERA

Zahtjev za dodjelu kompostera: ZAHTJEV komposteri 2022

Priručnik za kompostiranje možete preuzeti ovdje: prirucnik-za-kompostiranje

 

 

OBAVIJEST 28.02.2022.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike općine Grude kojima se komunalni otpad po rasporedu trebao odvoziti u utorak 01. ožujka 2022. (Dan neovisnosti FBIH) da se isti neće kupiti do narednog termina (08.03.2022.).

 

Molimo korisnike na razumijevanje!

UPRAVA

OBAVIJEST 23.12.2021.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike općine Grude kojima se komunalni otpad po rasporedu trebao odvoziti u petak 24. prosinca 2021. (Badnji dan) da se isti neće kupiti do narednog termina.

Želimo Vam sretne i vesele blagdane!

 

UPRAVA

OBAVIJEST 04.12.2020.

vodaObavješćuju se korisnici vode s Javnog vodovoda Grude da je zbog velikih količina padalina došlo do blagog zamućenja vode te se preporučuje prokuhavanje iste prije konzumiranja. Ova obavijest ima preventivni karakter.

Hvala na razumijevanju

OBAVIJEST 23.11.2021.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike općine Grude kojima se komunalni otpad po rasporedu trebao odvoziti u četvrtak 25. studenoga 2021. da će se isti odvoziti dan ranije u srijedu 24. studenoga 2021. godine

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

 

UPRAVA

OBAVIJEST 17.11.2021.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike općine Grude kojima se komunalni otpad po rasporedu trebao odvoziti u četvrtak 18. studenoga 2021. da će se isti odvoziti dan ranije u srijedu 17. studenoga 2021. godine

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

 

UPRAVA

OBAVIJEST 29.10.2021.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike općine Grude da će se radi nadolazećih blagdana odvoz komunalnog otpada koji se po rasporedu trebao odvoziti u ponedjeljak 01. studenog 2021. godine, odvoziti u srijedu 03. studenoga 2021. godine.

Odvoz komunalnog otpada za utorak 02. studenoga 2021. godine će se vršiti po redovitom rasporedu.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

 

UPRAVA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 14.10.2021.

Javno poduzeće KOMUNALNO d.o.o. Grude prodaje 1 rabljeno vozilo.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA

Odluku o rashodovanju vozila možete pogledati OVDJE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 27.09.2021.

Javno poduzeće KOMUNALNO d.o.o. Grude prodaje 1 rabljeno vozilo.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA

Odluku o rashodovanju vozila možete pogledati OVDJE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 03.09.2021.

Javno poduzeće KOMUNALNO d.o.o. Grude prodaje 1 rabljeno vozilo.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje javni natječaj

Odluku o rashodovanju vozila možete pogledati OVDJE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 11.08.2021.

Javno poduzeće KOMUNALNO d.o.o. Grude prodaje 2 rabljena vozila.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje: Javni natječaj

Odluku o rashodovanju vozila možete pogledati OVDJE

 

OBAVIJEST 10.08.2021. 

Zbog prevelike potrošnje u vrijeme ovih ekstremnih vrućina, J.P. „Komunalno“  d.o.o. Grude prinuđeno je uvesti redukciju vode za dio Ružića kako bi svi potrošači imali vodu barem svaki drugi dan. Redukcija će se provoditi po sljedećem rasporedu

10.08. 2021. godine od 11:00 h do 11:00 h narednog dana vodu neće imati potrošači koji se snabdijevaju sa vodospreme Ćilkići.

-11.08.2021. godine od 11:00 h do 11:00 h vode neće imati potrošači između bazena Police i vodospreme Ćilkići.

Ovaj režim redukcije će se ponavljati sve do normalizacije potrošnje.

Molimo korisnike za razumijevanje!

U P R A V A

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 27.07.2021.

Javno poduzeće KOMUNALNO d.o.o. Grude prodaje 2 rabljena vozila.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje: Javni natječaj

Odluku o rashodovanju vozila možete pogledati OVDJE

 

OBAVIJEST 23.02.2021.

redukcijaObavještavaju se korisnici javnog vodovoda da će zbog kvara na glavnom cjevovodu u Grudama na dan 24.02.2021. u razdoblju od 10:30-14:00 doći do prekida snabdijevanja vodom za područje od zapadnog ulaza u Grude (Jamine) do zgrade Radio Gruda. Ostali dijelovi sustava ne bi trebali imati poteškoće u snabdijevanju vodom.

Molimo korisnike za razumijevanje.

UPRAVA

OBAVIJEST 03.02.2021.

redukcijaObavještavaju se korisnici javnog vodovoda da će zbog kvara na glavnom cjevovodu u Grudskom Vrilu doći do prekida napajanja vodom za područje od Grudskog Vrila do Bobanove Drage. Očekuje se prekid isporuke vode za navedeno područje do 15 sati.

Molimo korisnike za razumijevanje.

UPRAVA

OBAVIJEST 05.01.2021.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se građani na području općine Grude, da će se odvoz komunalnog otpada vršiti u četvrtak 07. siječnja 2021. za one dijelove koji su na rasporedu u srijedu 06. siječnja 2021.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

 

UPRAVA

OBAVIJEST 28.12.2020.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se građani da će se zbog predstojećih blagdana odvoz komunalnog otpada vršiti prema sljedećem redu:

–  komunalni otpad koji se trebao sakupljati u četvrtak  31.12.2020. godine biti će vožen u srijedu 30. 12. 2020. godine.

– komunalni otpad koji se trebao sakupljati u petak  01.01.2021. godine biti će vožen u četvrtak 31. 12. 2020. godine.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu, te Vam želimo sretne i vesele blagdane.

 

UPRAVA

 

OBAVIJEST 21.12.2020.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavaju se građani da će se zbog predstojećih blagdana odvoz komunalnog otpada vršiti prema sljedećem redu:

–  komunalni otpad koji se trebao sakupljati u četvrtak  24.12.2020. godine biti će vožen u srijedu 23. 12. 2020. godine.

– komunalni otpad koji se trebao sakupljati u petak  25.12.2020. godine biti će vožen u četvrtak 24. 12. 2020. godine.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu, te Vam želimo sretne i vesele blagdane.

 

UPRAVA

 

OBAVIJEST 04.12.2020.

vodaObavješćuju se korisnici vode s Javnog vodovoda Grude da je voda bakteriološki i kemijski ispravna, ali da zbog učestalih padalina i zamućenja vodu za piće ne koriste bez prethodnog prokuhavanja. Ova obavijest ima preventivni karakter.

Hvala na razumijevanju

   UPRAVA

 

OBAVIJEST 24.11.2020.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1 Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u srijedu 25.studenog 2020.  neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati u četvrtak 26. studenog 2020.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

S  poštovanjem.

                                                                  UPRAVA

OBAVIJEST 17.11.2020.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1 Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u srijedu 18.studenog 2020.  neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati u četvrtak 19. studenog 2020.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

S  poštovanjem.

                                                                  UPRAVA

OBAVIJEST 30.10.2020.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1

Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u ponedjeljak 02.11.2020. na  Dušni dan neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati u srijedu  04.11.2020.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

                                                                  UPRAVA

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA 22.10.2020.

Sve detalje natječaja možete preuzeti u PDF formatu klikom OVDJE

O B A V I J E S T 15.07.2020.

redukcijaObavješćujemo korisnike na području Tihaljina Brdo koji koriste vodu s javnog vodovoda- Grude da će od dana 16. srpnja 2020. god od 09:00 sati do 17. srpnja 2020. god 09:00 sati biti obustavljena isporuka vode iz razloga što će voda biti isporučena naselju Grad Zidine. Redukcija vode će se nastaviti primjenjivati svako drugi dan.

Molimo korisnike za razumijevanje.

  UPRAVA

OBAVIJEST 09.06.2020.

 

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u četvrtak 11.06.2020. na blagdan Tijelova neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati dan ranije u  srijedu 10.06.2020.
Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

 S  poštovanjem.

UPRAVA

 

 

In memoriam

Mirjana Alpeza

mirjana_alpeza_2_1

Gledo sam te sinoć. U snu. Tužan. Mrtvu.
U dvorani kobnoj, u idili cvijeća,
Na visokom odru, u agoniji svijeća,
Gotov da ti predam život kao žrtvu.

Nisam plako. Nisam. Zapanjen sam stao
U dvorani kobnoj, punoj smrti krasne,
Sumnjajući da su tamne oči jasne
Odakle mi nekad bolji život sjao.

Sve baš, sve je mrtvo: oči dah i ruke,
Sve što očajanjem htjedoh da oživim
U slijepoj stravi i u strasti muke,

U dvorani kobnoj, mislima u sivim.
Samo kosa tvoja još je bila živa,
Pa mi reče: — Miruj! U smrti se sniva.

Antun Gustav Matoš

Oni koji žive u srcima drugih nikada ne umiru. Vječni spokoj našoj dragoj i uvijek susretljivoj kolegici i prijateljici Mirjani od djelatnika JP Komunalno d.o.o. Grude.

OBAVIJEST 18.05.2020.

Javno poduzeće KOMUNALNO d.o.o. Grude obavještava korisnike vodovoda u naselju Tihaljina-Brdo da od danas kreće sa redukcijama u pojedinim djelovima koje traju po 24 sata kako bi se osigurala voda svima na tom području. Redukcije traju od 12:00 do 12:00 narednog dana tako da bi svi korisnici trebali svako drugi dan imati uredno snabdijevanje.

Molimo potrošače na razumijevanje.

Uprava

 

 

OBAVIJEST 27.04.2020.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo građane Općine Grude da će se odvoz komunalnog otpada koji se trebao odvoziti u četvrtak 30.04. , vršiti dan ranije u srijedu 29.04., a otpad koji se trebao sakupljati u petak 01.05. biti će vožen u četrvrtak 30.04.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

Uprava

 

 

OBAVIJEST 09.04.2020.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo građane Općine Grude da se odvoz komunalnog otpada neće vršiti na Uskrsni ponedjeljak 13.04., nego će se isti sakupljati u srijedu 15.04.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

Uprava

OBAVIJEST 03.04.2020.

shutterstock_678393148Zbog kvara na glavnom cjevovodu u ulici Dr. Franje Tuđmana i sanacije istog, obaviještavamo korisnike da slijedeća područja ostaju beze vode: Grude od Caffe bara Padre do semafora, Dragićina te dio P.Vlake koji se snabdijeva cijevovodom koji ide kroz dragićko polje. Zbog hitnosti kvara voda se zatvara 03.04.2020. od 08:00 do sanacije istog. Molimo korisnike za razumijevanje.

Uprava

KRIZNI STOŽER MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI ŽZH – NAREDBA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI
KRIZNI STOŽER
Grude, 12. ožujka 2020. godine

U okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za F BiH, a na temelju Naredbe Kriznog stožera F BiH broj : 01-33-1472/20 od 12. 03. 2020., Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke donosi

NAREDBU

1. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, na temelju naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, donosi odluku da se obustavlja rad u dječjim vrtićima, osnovnim, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama u trajanju od 15 dana.

2. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže obustavu održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području Županije Zapadnohercegovačke u trajanju od 15 dana.

3. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje pučanstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i stranim državljanima, da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, kao i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

4. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama preporučuje izbjegavanje nepotrebnog kretanja i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja, te apelira na kontinuirane provedbe općih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, i to na način:
a) Često i temeljito pranje ruku sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola (min. 69%).
– Pranjem ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanjaju se virusi koji mogu biti na rukama.
b) Održavanje razmaka
– Potrebno je održavati razmak od najmanje jedan metar između osoba, posebno onih koji kašlju i kišu jer se na taj način izbacuju male kapljice koje mogu sadržavati navedeni virus.
– Izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta rukama.
– Dohvaćanjem brojnih površina i kontaminiranim rukama možemo virus prenijeti do očiju, nosa i usta odakle može ući u organizam i izazvati oboljenje.
c) Pridržavanje respiratorne higijene
– Prilikom kašljanja ili kihanja potrebno je prekrivanje usta i nosa unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom, koju nakon uporabe potrebno odmah baciti u kantu za otpatke i oprati ruke.
– Pridržavajući se navedenog štitimo osobe oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19.
Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici maloljetnih učenika, a za punoljetne osobe: učenike i studente, navedeno je osobna odgovornost.

5. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje pučanstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i stranim državljanima izbjegavanje nepotrebnog kretanja i zadržavanja na mjestima javnog okupljanja.

6. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u Županiji Zapadnohercegovačkoj da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kojem osnovu do daljnjega.

7. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže svim zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima u Županiji Zapadnohercegovačkoj da u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Županiju Zapadnohercegovačku ni po kojem osnovu do daljnjeg.

8. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje svim građanima Županije Zapadnohercegovačke koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze u Županiju Zapadnohercegovačku, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Županiji Zapadnohercegovačke do daljnjeg.

9. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke nalaže jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine) da preko službi za društvene djelatnosti kontaktiraju predsjednike mjesnih zajednica da isključivo TELEFONSKI prijave nadležnom općinskom/gradskom sanitarnom inspektoru i izabranom liječniku u Domu zdravlja, sve sumještane koji su se vratili sa sumnjivih područja kako bi mogli biti stavljeni pod zdravstveni nadzor.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

OBAVIJEST 22.11.2019.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u ponedjeljak 25.11.2019. neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati u  srijedu 27.11.2019.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 15.11.2019.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u ponedjeljak 18.11.2019. neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati u  srijedu 20.11.2019.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 10.11.2019.

vodaZbog blagog zamućenja vode na vodocrpilištu Grudsko Vrilo te posljedičnog zamućenja vode i u vodooprskrbnoj mreži, stanovnicima općine Grude savjetujemo da vodu iz slavina prokuhavaju prije uporabe za piće.

Obavijest ima preventivni karakter, te molimo korisnike za razumijevanje.

UPRAVA

OBAVIJEST 30.10.2019.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u petak 01.11.2019. na blagdan Svih Svetih neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati dan ranije u  četvrtak  31.10.2019.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 12.08.2019.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u četvrtak 15.08.2019. na blagdan Velike Gospe neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati dan ranije u  srijedu 14.08.2019.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 17.06.2019.

kanta-za-smece-120-i-240-litara-20695-1Obavještavamo stanovnike Općine Grude da se u četvrtak 20.06.2019. na blagdan Tijelova neće vršiti redovito sakupljanje komunalnog otpada , nego će se isti sakupljati dan ranije u  srijedu 19.06.2019.

Molimo korisnike da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 09.04.2019.

water-poured-into-glass-1703wZbog Vaših učestalih upita vezanih za ispravnost vode, nakon kiša koje su padale proteklih dana, obaviještavamo vas da je voda ispravna za piće po svim parametrima. 

S  poštovanjem, UPRAVA

OBAVIJEST 27.02.2019.

 Obavješćuju se građani na području općine Grude, kojima se komunalni otpad po rasporedu treba odvoziti u petak 01.ožujka 2019. da će se odvoziti dan prije tj. četvrtak 28.02.2019. godine.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

 S  poštovanjem.

UPRAVA

OBAVIJEST 28.12.2018.

Obavješćuju  se građani na području općine Grude, da se odvoz smeća vrši u ponedjeljak 31. prosinca za dijelove naselja u kojima se trebao kupiti u utorak 01. siječnja.2019.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu, te Vam želimo sretnu i uspješnu Novu godinu.

 

UPRAVA

OBAVIJEST 20.12.2018.

Obavješćuju se građani da će se zbog predstojećih blagdana odvoz komunalnog otpada vršiti prema sljedećem redu:

– u ponedjeljak 24.12. uz redovno sakupljanje će se sakupljati i komunalni otpad koji je po rasporedu za odvoz utorak 25.12.

– komunalni otpad koji se trebao sakupljati u srijedu 26.12. godine biti će vožen u četvrtak 27. 12. godine.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu, te Vam želimo sretne i vesele blagdane.

 

UPRAVA

OBAVIJEST 26.11.2018.

vodaObavještavamo korisnike Javnog vodovoda Grude da je zbog velikih količina padalina došlo do blagog zamućenja vode, zbog toga preporučujemo prokuhavanje iste prije konzumiranja.

Obavijest ima preventivni karakter, te molimo korisnike za razumijevanje.

UPRAVA

OBAVIJEST 30.10.2018.

Obavještavamo građane općine Grude da se povodom dana Svih svetih i Dušnog dana komunalni otpad neće sakupljati u četvrtak 01.11.2018. i petak 02.11.2018. Komunalni otpad koji je bio na redu za prikupljanje u četvrtak i petak, biti će vožen u srijedu 31.10.2018. godine. Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 05.07.2018.

maxresdefaultObavještavamo potrošače da će JP KOMUNALNO d.o.o. , sukladno Odluci o komunalnom redu, od 09.07.2018. vršiti kontrole mjernih mjesta kao i provjeru regularnosti potrošnje vode.

Kontrola mjernog mjesta podrazumijeva: kontrolu vodomjera, kontrolu plombe te provjeru priključnog voda.

UPRAVA

OBAVIJEST 27.03.2018.

Obavješćuju se građani Općine Grude da se neće vršiti odvoz komunalnog otpada na Veliki petak 30.03, već će se sakupljati dan ranije u četvrtak 29.03. također otpad koji se treba sakupljati na Uskrsni ponedjeljak 02. 04., sakupljati u srijedu 04.04.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

 

OBAVIJEST 31.01.2018.

vriloZbog puknuća cijevi kojom se doprema voda u vodospremu G.Vrilo u noćnim satima, došlo je do nestanka vode gotovo na cijelom području općine Grude. Djelatnici J.P. KOMUNALNO d.o.o. Grude su u ranim jutarnjim satima pristupili sanaciji kvara, te se nadamo da će u toku dana kvar biti saniran i da će svi korisnici biti ponovo opskrbljeni vodom.

Pošto se radi o prilično složenoj intervenciji, molimo potrošače za razumijevanje.

                                                                          UPRAVA

OBAVIJEST 30.12.2017.

Obavještavaju se građani da će se komunalni otpad koji se trebao voziti u ponedjeljak 01. siječnja 2018. sakupljati u srijedu 03. siječnja 2018.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

UPRAVA

OBAVIJEST 22.12.2017.

Obavještavaju se građani da će se zbog predstojećih blagdana odvoz komunalnog otpada vršiti prema sljedećem redu:

– komunalni otpad koji se trebao sakupljati u ponedjeljak 25.12.2017. godine biti će vožen u četvrtak 28.12.2017. godine

– komunalni otpad koji se trebao sakupljati u utorak 26.12.2017. godine biti će vožen u srijedu 27. 12.2017. godine.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu, te Vam želimo sretne i vesele blagdane.

UPRAVA

OBAVIJEST 30.10.2017.

Obavještavaju se građani Općine Grude da se povodom dana Svih svetih i Dušnog dana komunalni otpad neće sakupljati u srijedu 01.11.2017. i četvrtak 02.11.2017. godine.

UPRAVA

OBAVIJEST 29.07.2017.

IMG_20170729_175050

Obavještavamo korisnike vodovoda da je danas oko 15:30 došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi kojom se vodom snabdijeva skoro čitav teritorij općine Grude, te zbog toga je oko 17:00 došlo do nestanka vode u gotovo svim dijelovima vodoopskrbnog sustava. Sve interventne ekipe su na terenu te se krenulo sa saniranjem kvara kako bi se što prije noramliziralo snabdijevanje vodom. Nakon što voda ponovo dođe savjetujemo potrošačima da vodu prije korištenja prvo puste dio vode dok se ne izbistri.  Ispričavamo se svim potrošačima koji su u međuvremenu bili bez vode.

Hvala na razumijevanju,

UPRAVA

OBAVIJEST 19.07.2017.

 Obavješćuju se korisnici javnog vodovoda da smo prinuđeni uvesti REDUKCIJU vode po slijedećim područjima:

Na dan 19.07. 2017. (srijeda) VODU NEMAJU NASELJA: MEDOVIĆI I DUŽICE od 19:00 sati do 19:00 sati narednog dana.

 Na dan 20.07.2017. (četvrtak) VODU NEMAJU NASELJA: LEDINAC, PODLEDINAC, SMOKINJE, RASNO od 19:00 sati do 19:00 sati narednog dana

 Redukcija će se provoditi naizmjenično, svi navedeni će biti opskrbljeni vodom svaki drugi dan. Redukciju ćemo prilagođavati prema stanju u vodoopskrbnom sustavu, a o izmjenama ćemo izvijestiti sve korisnike. U periodu trajanja redukcije zabranjuje se navodnjavanje poljoprivrednih površina.

 Ispričavamo se potrošačima koji ostaju bez vode u periodu prema obavijesti.

UPRAVA

_________________________________________________________________

 PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 14.07.2017.

 

Upozoravamo građane da se voda sa javnog vodovoda koja je namijenjena za snabdijevanje domaćinstava ne koristi za natapanje poljoprivrednih površina. Molimo za savjesnost u potrošnji kako bi svim korisnicima omogućili vodu.

Također najavljujemo pojačane kontrole, te će svi oni koji postupaju suprotno od Odluke o komunalnom redu biti propisno sankcionirani.

J.P. „Komunalno“ d.o.o. je činilo sve što je u našoj moći da svi koliko-toliko budu opskrbljeni vodom uvodeći redukcije, ali ni to se nije pokazalo dostatno.

Ispričavamo se svim korisnicima kojima je otežana opskrba vodom, kao i onima na čije upite putem e-maila nismo stigli odgovoriti, jer ih je previše.

 

 

 

UPRAVA

_________________________________________________________________

OBAVIJEST 09.06.2017.

Obavješćuju se korisnici vode s javnog vodovoda da smo prinuđeni uvesti REDUKCIJU vode po slijedećim područjima:

Na dan 09.06.2017. VODU NEMAJU NASELJA: LEDINAC, PODLEDINAC, SMOKINJE, RASNO ( od 19:00 do 19:00 narednog dana )

Na dan 10.06.2017. VODU NEMAJU NASELJA: MEDOVIĆI i DUŽICE ( od 19:00 do 19:00 narednog dana )

Redukcija će se provoditi naizmjenično, svi navedeni će biti opskrbljeni vodom svaki drugi dan. Redukciju ćemo prilagođavati prema stanju u vodoopskrbnom sustavu, a o izmjenama ćemo izvjestiti sve korisnike. U periodu trajanja redukcije zabranjuje se navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Ispričavamo se svim potrošačima koji ostaju bez vode u periodu prema obavijesti

UPRAVA

_________________________________________________________________

02.06.2017.

OBAVIJEST

Uozoravamo građane da se voda sa javnog vodovoda koja je namjenjena za snabdijevanje domaćinstava ne koristi za natapanje većih poljoprivrednih površina kako bi smo u narednom periodu izbjegli eventualne redukcije vode.

 

UPRAVA

_________________________________________________________________

OBAVIJEST

Obavještavaju se građani Općine Grude da je u utorak 30. svibnja Dan svehrvatske državnosti, te neće biti sakupljanja komunalnog otpada. Komunalni otpad koji se trebao sakupljati u utorak biti će vožen u srijedu 31.05.2017.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

 

UPRAVA

_________________________________________________________________

OBAVIJEST

Obavještavaju se građani Općine Grude da se zbog Međunarodnog praznika rada komunalni otpad neće sakupaljati u ponedjeljak 01. svibnja 2017. godine.

Otpad koji se trebao odvoziti u ponedjeljak 01. svibnja biti će vožen u srijedu 03. svibnja 2017.

Molimo građane da se prilagode ovom terminu.

 

UPRAVA

_________________________________________________________________

12.04.2017.

OBAVIJEST

Obavješćuju se građani Općine Grude da se na Veliki petak 14.04.2017. neće vršiti odvoz komunalnog otpada, već će se prikupljati dan ranije tj. u četvrtak 13.04.2017. Također prikupljanje otpada koje se trebalo vršiti na Uskrsni ponedjeljak 17.04.2017. će se sakupljati u srijedu 19.04.2017.

 

UPRAVA

_________________________________________________________________

13.03.2017.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

J.P.KOMUNALNO d.o.o. Grude obavještava da se analiza vode provodi od strane Control-H i Zavoda zavoda za javno zdravstvo najmanje jednom mjesečno, te prema tim ispitivanjima senzornog, fizikalno-kemijskog i mikrobiološkog ispitivanja voda ODGOVARA zahtjevima čl.br. 4 i Aneksu I, dio A, B i C Pravilnika od zdravstvenoj ispravnosti vode za piće SL. Glasnik BiH br. 40/10.

Također svakodnevno djelatnici J.P. KOMUNALNO d.o.o. mjere razinu rezidualnog klora na vodocrpilištu G.Vrilo i Grudama koja je uvijek u propisanim količinama.

UPRAVA

_________________________________________________________________

OBAVIJEST 28.02.2017.

Obavješćujemo korisnike da je na temelju članka 37. točka 30 Statuta općine Grude (<<Službeni glasnik općine Grude>> broj: 1/08, 2/13 i 3/15), članka 100. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (<<Službeni glasnik općine Grude>> broj: 1/08, 2/10 i 8/10) i članka 9. Statuta JP KOMUNALNO d.o.o. Grude (<<Službeni glasnik općine Grude>> broj: 1/14), Općinsko vijeće Gruda na 4. sjednici od 28. veljače 2017. donosi:

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na visinu komunalnih

taksi JP KOMUNALNO d.o.o. Grude

Gdje se daje suglasnost na izmjenu dijela visine taksi za vodovod JP KOMUNALNO d.o.o. Grude

– mjesečna taksa za vodovod za kućanstva ø 1/2 u iznosu 4,00 KM

– mjesečna taksa za vodovod za kućanstva ø 3/4 u iznosu 5,00 KM

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku općine Grude”

Zaključak možete vidjeti ovdje: Zaključak

UPRAVA

_________________________________________________________________

OBAVIJEST 01.07.2016.

Obavješćuju se korisnici vode s javnog vodovoda da smo prinuđeni uvesti REDUKCIJU vode po slijedećim područjima:

VODU NEMAJU (od 08:00 jutri do 08:00 narednog dana)

* MEDOVIĆI, DUŽICE (subota 02.07.2016.)

* LEDINAC, PODLEDINAC, SMOKINJE, RASNO (nedjelja 03.07.2016.)

Redukcija će se provoditi naizmjenično, svi navedeni će biti opskrbljeni vodom svaki drugi dan. Redukciju ćemo prilagođavati prema stanju u vodoopskrbnom sustavu, a o izmjenama ćemo izvjestiti sve korisnike. U periodu trajanja redukcije zabranjuje se navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Ispričavamo se svim potrošačima koji ostaju bez vode u periodu prema obavijesti

UPRAVA

_________________________________________________________________